PROGRAMES GESTIONATS

 

 

 

Varietats locals de vinya d’Eivissa i Formentera

A les Illes Pitiüses existeix una gran tradició vitivinícola, s'han trobats restes d'anfores i gots del segle VII a.C.

Actualment existeixen dos indicacions geogràfiques, Vins de la terra d’Eivissa i Vins de la Terra de Formentera. Les varietats utilitzades dins d’aquestes indicacions són principalment varietats comercials.

Tot i l'extensa relació entre els habitats de les Illes Pitiüses i el cultiu de la vinya, no s'han realitzat treballs de prospecció o caracterització de les varietats locals existents a Eivissa i Formentera.

L'objectiu principal d'aquest projecte es la prospecció, localització i identificació morfológica mitjançant un estudi ampelogràfic de varietats tradicionals de vinya a Eivissa i Formentera.

Per dur a terme aquest objectiu es realitzaran les següents accions:
• Recopilació bibliogràfica d’informació.
• Recerca i contacte amb agricultors.
• Geolocalització de varietats locals de vinya.
• Ampelografia de les vinyes localitzades.
• Comparació de les varietats de vinyes locals amb col•leccions de vinya estatal.
• Conservació del material genètic localitzat mitjançant la creació d’una col•lecció de varietats locals de vinya.
• Anàlisis del resultats.
• Difusió.

 

[Tornar]

© 2017 Leader Eivissa i Formentera · Tots els drets reservats ·  Disseny web Ibisof